Bireysel Rehberlik

BİREYSEL REHBERLİK

 • Velinin dolduracağı Öğrenci Tanıma Formu ile öğrenci hakkındaki ilk bilgilerin alınması.
 • Sınıf öğretmenlerinin gözlemleri, Şube Öğretmenler Kurulundaki bilgiler ve Rehber Öğretmenin gözlemleri sonucunda; davranış bozukluğu, öğrenme güçlüğü, uyum bozukluğu, ders başarısızlığı vb. sorunları olan öğrencilerin saptanması.
 • Aile, öğretmenler ve öğrenci ile sorunların çözümüne yönelik bireysel veya toplu görüşmeler yapılması.
 • Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısında; algısı, dikkati, arkadaşlarıyla iletişimi, kurallara uyumu, dersi ile ilgili yetişmişliği ve yeteneği konularında “orta” ve “geliştirilmeye ihtiyacı var” şeklinde değerlendirilen öğrencilerin velilerinin, bu bilgileri paylaşmak ve sorunların çözümünde işbirliği yapmak amacı ile Rehberlik Servisine davet edilmeleri.
 • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya toplu olarak danışmanlık yapılması.
 • İhtiyaç duyan tüm anne-babalara danışmanlık yapılması.

ÖĞRENCİYİ  TANIMA VE YÖNLENDİRME AMACIYLA KULLANILAN BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ

 1. Öğrenme Stilleri Testi
 2. Beier Cümle Tamamlama Testi
 3. Sosyometri
 4. Çoklu Zeka Anketi
 5. Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
 6. Burdon Dikkat Testi
 7. Frostig Görsel Algı Testi
 8. Koppitz İnsan Çizim Testi
 9. Okul Olgunluğu Testi
 10. Problem Tarama Envanteri