Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

Empati

Kendimizi, başkalarının hislerini ve düşüncelerini sezgisel olarak anlayan, bilen ve gerektiğinde başkalarına yardım etmeye istekli bireylerden oluşan bir toplumu oluşturmaya adadık.

Hoşgörü

Kendimizi, farklı kişi ve görüşlerin hoşgörü ile karşılandığı, harmoni içinde akademik bir kurum oluşturmaya adadık.

İşbirliği

Kendimizi, ortak amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya, birbirimizi desteklemeye ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye adadık.

Dürüstlük ve Saygı

Kendimizi, dürüst ve açık sözlü bir şekilde davranan, yüksek akademik ve etik standartlara sahip, birbirleri ile saygı çerçevesinde ilişki kuran bireylerden oluşan bir okul toplumu oluşturmaya adadık.

Başarı

Kendimizi, okul toplumu üyelerinin her biri için yüksek mutluluk ve başarı beklentisinin hakim olduğu okul kültürü oluşturmaya adadık.

Sevgi

Kendimizi, önce kendine sonra evrendeki tüm varlıklara sevgi ile yaklaşan ve sevginin değiştirme gücüne inanan bireyler yetiştirmeye adadık.

Sorumluluk

Kendimizi, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üreten, toplumsal ve bireysel sorumluluk alabilen çocuklar yetiştirmeye adadık.