Eğitim Programları

Eğitim Programı

TED Elazığ Koleji Ortaokulunda; ilkokul yıllarından başlayarak devam eden çeşitli eğitim ve öğretim modelleriyle akademik başarıyı artırma ve sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri ulusal ve uluslararası platformlar sağlayarak bilim, kültür, sanat ve spor ortamlarında ilgi ve yetenek alanlarını ortaya çıkarmalarına destek olunur.

Teknolojiyi etkin ve olumlu anlamda kullanmaları, kendilerini tanıma yolculuğunda farkındalıklarını yüksek bir bilinç düzeyine çıkarmaları için olanaklar sağlanır ve öğrencilerimizin bütünsel gelişimleri takip edilir.

Donanımlı sınıflarımızın yanı sıra, kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, teknoloji tasarım ve bilgisayar atölyeleri, 3D sınıfı, matematik ve fen laboratuvarlarımızda üst düzey akademik altyapı tüm sosyal ve kültürel eğitimimizle paralel olarak sunulur.

Öğrenciyi merkeze alan, bilgiyi yaşamla ilişkilendiren eğitim anlayışımızla öğrencilerimizi geleceğe hazırlarız.