Eğitsel Rehberlik

EĞİTSEL REHBERLİK

Eğitsel rehberlik hizmetleri daha çok bilgi vermeye dönüktür. Okul psikolojik danışmanı, öğretmen ve veliler ile idarenin işbirliği içerisinde, her öğrenim düzeyinde ve genellikle gruplar halinde sunulan bir hizmettir.

Eğitsel rehberlikte amaçlar

n  Öğrencinin okula ve çevresine uyum sağlamasına yardım etmek

n  Üst öğrenim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verme

n  Eğitsel kol etkinliklerine katılımı sağlama

n  Okul başarısını geliştirmesine yardım etme

n  Başarısızlığa yol açan etmenleri belirleyerek ortadan kaldırmaya çalışma

n  Verimli ders çalışma alışkanlığını kazandırılması

n  Okul içi ve okul dışı sınavlar hakkında bilgi verme

n  Okuma ve öğrenme güçlüğü olan çocukları belirleyerek gerekli yönlendirmeleri yapma

n  Üstün yetenekli öğrencileri belirleme ve yönlendirme

n  Eğitsel yaşantılar ile mesleki yaşantılar arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlama

Öğretmenlere yönelik:

n  Sınıf içinde uygun bir öğrenme atmosferi oluşturma

n  Sınıf içerisinde öğrencilerin bireysel farklılıklarını ortaya çıkaran bir ortam oluşturma

n  Öğrenmeyi her birey için anlamlı hale getirme

n  Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını destekleme,

n  Öğrencilerin okul yaşantılarının daha doyumlu hale gelmesine yardım etme

Konularında öğretmenlere destek vermek.

Velilere yönelik;

  • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
  • Ergenlik,
  • Aile İçi İletişim,
  • Sınav Sistemi ve Tercih Süreci
  • Öğrencinin çalışma alışkanlıklarını destekleme