Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak bilimi sorgulayarak öğrenmelerine, merak duygularının canlı tutulmasına, bilimsel bilgiyi günlük hayatları ile ilişkilendirmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Bu kapsamda öğrencilerimizin öğrenmede daha fazla duyuyu kullanabilmeleri için 3D sınıfı ve fen laboratuvarları hizmete sunulur. Bunlarla beraber yıl içerisinde çeşitli geziler ile öğrenme sürecinin günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi hedeflenir.

 
Eğitim yılı içerisinde planlanan tüm deney ve etkinlikler öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar veren, yaşam boyu öğrenen, çevreleri ve dünya ile ilgili merak duygularını canlı tutan bireyler olarak yetişmesine hizmet edilir.