GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR

 

Okulumuzda görsel sanatlar eğitiminde, öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırarak, sanat konusunda tartışabilen, yorumlayabilen, sanat ve kültürel etkinliklere katılmayı yaşamının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirmek temel hedeftir.

Öğrencilerimizin kendilerini keşif süreçlerinde yaratıcılıklarını açığa çıkararak geliştirmelerine yön vermek ve özgüven sahibi nesiller yetiştirmek programımızın vazgeçilmez bir unsurudur. 

Görsel sanatlar eğitimindefarklı teknikler deneyimlenir, farklı malzemelerle çalışılır, öğrencilerimizin düşünme ve karar verme becerileri gelişir.

Görsel sanatlar programıyla kazandırılması hedeflenen beceriler;

• Yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcılık dürtülerini harekete geçirme ve geliştirme,
• Sanatın özgünlük olduğunu ve hayata olan katkısını kavrayabilme,
• Hayal gücünü geliştirebilme ve hayal gücüyle tasarladıklarını uygulayabilme,
• Özgün çözüm yolları üretme becerisi kazanabilme,
• Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazanabilme,
• Bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alabilme, işbirliği yapabilme,
• Başladıkları işi sürdürebilme, pratik ve düzenli çalışmayla tamamlayabilmedir.