İdari ve Mali İşler

İdari ve Mali İşler

Oldukça geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte olan bölümümüz asıl misyonu kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak ve tüm öğrencilerimizin okula kayıt işlemlerinden başlayarak öğretim yılı süresince faaliyetleri konusunda bölümü ile ilgili en iyi, en kaliteli hizmeti; en kısa süre içeresinde vermektir.

İdari ve Mali İşler birimimizin ana görevleri ise aşağıdaki gibidir:

• Öğrenim ücretlerinin tahsilini, faturalandırmasını sağlar ve tüm banka işlemlerini yürütür
• Yıllık bütçelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını takip eder
• Nakit akış durumunu izler
• Okulumuzda gelir ve giderlerimize ilişkin tüm resmi muhasebe kayıtlarını tutar
• Şirket aracılığı ile sağlanan yemek, temizlik, çevre bakım ve peyzaj, güvenlik ve benzeri hizmetleri ile ilgili her tür faaliyet ve işlemlerin denetimini yapar ve koordinasyonunu yürütür