İkinci Yabancı Diller

İKİNCİ YABANCI DİLLER

İKİNCİ YABANCI DİL

Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TED Elazığ Koleji’nde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 3. Sınıfta Almanca ile başlarlar.

Okulumuzda yabancı diller bölümümüzün hedefi öğrencilerimize Almancayı öğretirken, Almanya’nın kültürünü de tanıtmak, böylece onların dili daha etkin kullanmalarını sağlamaktadır.

İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Ortak Diller için Başvuru Çerçevesi’ne (Gemeinsame Europäischer Referenzrahmen für Sparchen/GER) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunun yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan FIT (Almanca) sınavına girmelerine olanak sağlar.

Dil öğretimi konuşma dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dilbilgisi öğretimini de kapsamaktadır. Her öğrencimizin öğrenme motivasyonunun üst düzeye ulaşması için de farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılmaktadır.