İngilizce

İNGİLİZCE

İLKOKUL İNGİLİZCE PROGRAMI

Günümüzde İngilizce, globalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ticaret ve iletişim dili haline gelmiştir. Çağın değişen ihtiyaçlarına paralel olarak da İngilizce öğretim programları devamlı olarak yenilenmektedir. Hızla değişen dünya; her meslekten çalışanların işlerinin gerektirdiği yeniliklere ayak uydurabilmelerini, güçlü iletişim yeteneğine, takım çalışmasına, yeniliklere, değişimlere açık olmalarını, problem çözebilmelerini, eleştirel düşünebilmelerini ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir. Modern dil eğitimi programları, öğrencilere yabancı dilleri öğretirken bu yetileri kazandıracak şekilde oluşturulmalıdır.

TED Elazığ Koleji Yabancı Dil eğitim programı kapsamında İlkokul ve ortaokulumuzda birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında, ilkokuldan ortaokula geçiş süreçleri ve bu kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılmaktadır. İlkokul ortaokulumuzda  uluslararası standartlarda 21. yy ile parelel, iletişim odaklı bir anlayışla birbirini tamamlayıcı yabancı dil eğitimi verilmektedir.

TED Elazığ Koleji Özel İlkokulu 1-4’üncü Sınıflar İngilizce Öğretiminin Genel Amaçları:

Öğrencilerimizin;

  • İngilizceyi severek öğrenmeleri,
  • Kendilerine güvenmeleri ve eleştirel düşünme becerisi kazanmaları,
  • Okudukları düzeye uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmaları,
  • Başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları,
  • Kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri,
  • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarda başarılı olmaları,
  • Ulusal ve uluslararası projelere katılarak kendilerini dünya standartlarında geliştirme olanağı yakalamaları

ORTAOKUL İNGİLİZCE PROGRAMI

Anasınıfından 7. Sınıfa kadar olan tüm sınıflarımızda İngilizce eğitiminde amaç sadece dil öğretmek değildir; aynı zamanda farklı bakış açılarına saygı göstermeyi ve dünya vatandaşı olmayı hedefleyen, İngiilizcenin bir bağlam içinde sunulduğu, temalarla ve değişik seviyelerde edebiyat eserleriyle zenginleştirilmiş bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile dilin yapısı ve sözcük bilgisi yıllar boyunca sistematik olarak geliştirilir. Ortaokuldaki programlarımız, Cambridge IGCSE İkinci Dil Olarak İngilizce ve BTEC sınavları için öğrencilerimizi hazırlar. 

 Our approach to teaching and learning English across K-7 is the comprehensible input method, i.e. students learn English through a rich literature based curriculum where the language is presented in context and explored through broader themes encouraging them to respect cultural perspectives that differ from their own. All the skills; listening, speaking, reading, and writing, as well as structural and lexical knowledge of the language are developed systematically over the years.

 Our programmes in the middle school lead the way into international examinations, such as the Cambridge IGCSE English as a Second Language (International General Certificate of Secondary Education) and BTEC’s vocational qualifications (Business and Technology Education Council).