Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, TED Elazığ Koleji kurumsal kimliğinin kurum içi ve dışı tüm sosyal paydaşlar nezdinde doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışır. Bu doğrultuda, iletişim stratejileri geliştirir ve uygular; medya ile ilişkileri yürütür. Sosyal etkinliklerin yönetimini gerçekleştirir; reklam, kampanya ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür

Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulmakta, medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmeleri sağlanmakta, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlenmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan eğitim ve kurum haberlerinin takibini yapan birimimiz, bunları arşivlemektedir.