Mesleki Rehberlik

MESLEKİ REHBERLİK

Bireyin meslek seçme kararı, onun tüm yaşamını etkileyen önemli dönüm noktalarından biridir. Bireyin mesleğe ya da kendisini mesleğe hazırlayan bir programa yönelmesi, bir anda ulaşılabilen bir karar olmayıp yaşam boyu devam eden ve gelişen bir süreci içermektedir. Meslek seçme kararı, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim gibi çeşitli yaş dönemlerine özgü tipik özellikler gösteren bir gelişim örüntüsü izlemekte ve mesleki davranışlar çok küçük yaşlardan başlayarak gelişmektedir. Bu nedenle, çağdaş eğitim sistemi içinde mesleki rehberlik hizmetlerinin bireyin gelişim özelliklerine göre düzenlenerek bir süreklilik içinde verilmesi büyük önem taşımaktadır.

Super’a göre meslek seçimi, belli bir gelişim süreci içinde bireyle çevrenin etkileşimi sonucu olan benlik kavramının bir mesleğe yansıması ve ifadesidir. Mesleki gelişim devamlı bir süreç, meslek seçimi ise bir sentez yapma işidir. Bu kurama göre bireylerin mesleki gelişimlerinde onların yetenek, ilgi ve benlik tasarımlarının önemli bir yeri bulunmaktadır ailenin ekonomik düzeyi, bireyin karşılaştığı fırsatlar ve birey ile çevre arasındaki ilişki meslek seçiminde önemli bir etkiye sahiptir. Mesleki gelişim süreci türlü dönemlerden geçerek zamanla ve yeni yaşantılarla değişmektedir.

0-4 yaş aralığında çocuğun mesleki benlik kavramı çevresindekilerle etkileşimle gelişmeye başlar. Bireyin çevresindekilerle özdeşim kurması mesleki benliğin gelişmesinde önemli etkiye sahiptir. Bu aşamanın başlangıcında fantezi ihtiyaçlar önemli olmakla beraber, ilgiler ve yetenekler giderek daha önemli rol oynamaya başlar. Meslek seçimindeki alt basamaklar şu şekildedir:

a) Hayal basamağı (4-10 yaşlar)

Hayal basamağında çocuğun davranışlarında heves, arzu ve anlık gereksinimlerin etkisi yoğundur, hayal kurma ve rol denemeleri egemen etkinliklerdir.

b) İlgi basamağı (11- 12 yaşlar)

İlgi basamağı; hoşlanma ve beğenmenin, etkinliklerin ve meslek emellerinin belirlenmesinde en önemli rolü olduğu basamaktır

c) Yetenek basamağı (12-14 yaş)

Yetenek basamağında yeteneklere büyük önem verilir. İşin gerektirdiği nitelikler daha yoğun bir biçimde dikkate alınır.

PDR Birimi olarak çocuğun içinde bulunduğu dönemi dikkate alarak, bu dönemi sağlıklı bir şekilde yaşamasına destek olmak öncelikli amacımızdır.