Sağlık

Sağlık

Okulumuzda öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sunulan sağlık hizmetleri ile okulda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek ve sağlık düzeyini yüksek tutmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; okulumuzda tam donanımlı bir revir ve burada tam zamanlı görev yapan bir hemşire bulunur.

Okula başlayan her öğrencinin sağlıkla ilgili takibi revirde yapılır. Okulda bulunduğu saatler içinde ilaç kullanması gereken öğrencilerin ilaçları veli izni ile okul hemşiresi tarafından öğrenciye belirtilen ölçekler dahilinde verilir.