Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK

Neden sosyal sorumluluğa önem veriyoruz?

Türk Eğitim Derneği Misyonu:

Bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve ileri görüşlü, entellektüel yönü gelişmiş, Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek”

Bu hedef doğrultusunda toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirebilmek için sosyal sorumluluğa çok önem veriyoruz.

Dünyanın ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği için her bireyin sorumluluk alması gerektiğini içselleştiren ve gerekli sorumluluğu almaya hazır çocuklar yetiştirebilmek için LÖSEV’le başladığımız ve Hayvanları, Yeşili ve Doğayı korumayla devam ettireceğimiz sosyal sorumluluk projelerimize her yıl bir yenisini eklemeyi hedefliyoruz.