Türkçe

Türkçe

“Türk dili Türk milletinin kalbidir,zihnidir”

M.Kemal Atatürk

TED ELAZIĞ KOLEJİ TÜRKÇE BÖLÜMÜ

            Dil, çok yönlü bir iletişim sistemidir. Bununla birlikte dil yalnızca bir iletişim aracı değil, insana özgü bir düşünme aracı ve kültür kurumudur. Doğumdan da önce başlayan öğrenme sürecinde bireyin ailesinden başlayarak çevre, toplum, ülke ve dünya ile etkileşimi anadili ile sağlanır. Dil kültürel bir varlık ve değer olması yönüyle kültürün, bilimin dolayısıyla uygarlığın taşıyıcısı ve aktarıcısıdır.

            Dil aynı zamanda bir düşünme dizgesidir. Düşünme, beynin etkinliğidir. Bu etkinlik ancak zengin sözcük ve kavram kullanımı ile olanaklıdır. Sözcük belleğimiz ne denli doğru ve zengin ise düşünme alanımız da o denli geniş, evreni anlamamız o denli zengindir.

            TED Elazığ Koleji Türkçe Bölümü olarak temel amacımız öğrencilerimizin dil bilinci ve sevgisi taşımalarını, Türkçeyi kurallarına uygun biçimde ve anlam incelikleriyle yazı dili ve konuşma dili alanlarında özenle kullanmalarını, bu yeterlilikle kendilerini tanımalarını, duygu ve düşüncelerini doğru ifade etmelerini, millî kültürünü, evrensel kültürü tanıyıp yorumlamalarını ve bilimsel birikime katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

            Türkçe Bölümü olarak hedeflediğimiz öğrenci profili şöyledir:

 • Dil bilinci gelişmiş
 • Türkçenin gücüne inanan ve Türkçeyi seven
 • Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, cumhuriyetin kazanımlarının bilincinde olan
 • Dilimizi kurallarıyla ve anlam incelikleriyle doğru ve özenli kullanan
 • Sözcükleri doğru seslendiren
 • Kitap okumaya yaşamında özellikle yer açan
 • Türkçe’nin anlama ve anlatma ile ilgili dil becerilerini edinen ve sürekli geliştiren
 • Farklı yazı türlerinde dilimizi doğru ve güzel kullandığı metinler, şiirler oluşturan
 • Öz saygısı ve özgüveni yüksek
 • Duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci taşıyan
 • Entelektüel birikimi olan
 • Farklılıklara zenginlik gözüyle bakan
 • Hata yapma riski alan, hatalarından da öğrenen
 • Sorunları ve engelleri düşünme, gelişme fırsatı olarak gören
 • Bilimsel düşünen, araştıran, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan
 • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten, ona entegre olan ve yön veren
 • Öğrendiği bilgileri ve edindiği becerileri yaşantısıyla ilişkilendirebilen
 • Okumaktan ve öğrenmekten zevk alan bireyler

 

Uyguladığımız Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Öğretim Programı, “yapılandırmacı yaklaşım” ve “çoklu zekâ kuramı” üzerine temellendirilmiştir. Türkçe Bölümümüzde öğrencilerin şu öğrenme alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir:

 

                                                         Dil Becerileri

                    Anlama                                                                        Anlatma

        *Okuma         *Dinleme                                             *Konuşma      *Yazma

            Dilbilgisi Öğrenme Alanı ile ilgili kazanımlar anlama ve anlatma sürecinin doğru, bilinçli ve etkili olmasını, böylelikle dil bilincinin güçlenmesini sağlamada büyük öneme sahiptir.